Trimble TX5

Trimble TX5 je 3D skener, který velmi přesně skenuje prostor až do vzdálenosti 120 metrů při rychlosti 976 000 bodů za vteřinu. Díky vestavěnému fotoaparátu je naskenované mračno bodů obarveno reálnými barvami. Zpracování poté probíhá v softwaru Trimble®RealWorks®. Exporty do uživatelských formátů (dxf, dwg, dgn, asc, e57, las, laz, pod, obj, kmz, xml) připraví data k dalšímu využití. Díky využití této technologie dostanete realitu ke svému pracovnímu stolu.

 

        

Vhodné uplatnění:

 • dokumentace stávajícího stavu budov
 • (ideální pro fasády, konstrukce krovů)
 • zaměření interiérů, podzemních prostor
 • dokumentace stavu mostních objektů, tunelů
 • zaměření a dokumentace potrubních vedení a technologií
 • digitální model terénu pro projektování staveb
 • zaměření a výpočty kubatur
 • vizualizace, studie a plánování

Copter DJI S900

Spojením copteru DJI S900 s kamerou Sony NEX 7 vznikl silný nástroj pro rychlý bezkontaktní sběr geografických dat. Výhodou proti klasické letecké fotogrammetrii je její ekonomický provoz.

Po zpracování v softwaru Pix4D jsou data připravena pro exporty do uživatelských formátů – mračna bodů, digitální model terénu, ortofotomapa,  účelová mapa, vrstevnicový plán,...

Vhodné uplatnění:

 • digitální model terénu pro projektování staveb
 • pořizování podkladů pro studie, vizualizace a plánování
 • zaměření a výpočty kubatur
 • monitorování skládek, lomů deponií, odkaliští
 • mapování prostorů nepřístupných klasickými geodetickými metodami
 • zaměření historických staveb

Přístroje pro klasickou geodézii

Ve vybavení firmy máme geodetické přístroje pro měření klasickými geodetickými metodami.

Totální stanice - Geodimeter 610

Totální stanice -Trimble S6

GPS Aparatury Trimble R4

Nivelační přístroje Topcon, South.