Společnost H.C.M. s.r.o. byla založena v roce 1993 a vznikla transformací sdružení fyzických osob podnikajících v oboru geodézie a kartografie od roku 1991. Původní zaměření na práce v katastru nemovitostí se postupně rozšiřovalo a v současné době zajišťujeme veškeré geodetické práce. Používáme jak klasické metody zaměřování, tak i metody moderní včetně 3D laserového skenování a letecké fotogrammetrie. Dbáme na individuální přístup k zákazníkovi, vysokou odbornou úroveň zaměstnanců a špičkové technické vybavení. Sídlíme ve vlastním objektu v centru města Kladna a v současné době máme 12 zaměstnanců, z toho 3 s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností.