3D skenování

Metoda 3D skenování je v geodézii novou metodou umožňující bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování a vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů, historických, archeologických, památkových a dalších objektů s mimořádnou rychlostí, přesností a komplexností.
Uplatnění najde při pořizování velmi přesných dat prostorově složitých objektů, u nichž je pro jejich dokumentaci nutno zaměřit velké množství podrobných bodů.
Nasnímaný objekt je pomocí software zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektů, který lze přenést do CAD systémů.

Vhodné uplatnění:

- dokumentace stávajícího stavu budov (ideální pro fasády, konstrukce krovů)
- zaměření interiérů
- zaměření podzemních prostor
- dokumentace stavu mostních objektů, tunelů
- zaměření a dokumentace potrubních vedení a technologií
- digitální model terénu pro projektování staveb
- zaměření a výpočty kubatur
- vizualizace, studie a plánování

Pro prvotní zpracování dat z 3D skenerů se využívá speciálni software. Z jednotlivých stanovisek se vytvoří mračna bodů, které se spojují do celku. Po ořezání nadbytečných bodů (nasnímáno bývá celé okolí zájmového objektu) a zředění mračna (volitelně lze nastavit hustotu bodů např. po 5 mm) je soubor dat připraven k dalšímu využití.