Ověřená firma 

H.C.M. s.r.o. - idatabaze.czGeodetické práce a služby, geodezie - idatabaze.cz
H.C.M. s.r.o. - idatabaze.cz Geodetické práce a služby, geodezie - idatabaze.cz
H.C.M. s.r.o. - idatabaze.cz Geodetické práce a služby, geodezie - idatabaze.cz

Reference - Hodnocení - H.C.M. s.r.o

Reference

Povodí Labe, st.p

Zaměření a vyhotovení geometrických plánů vodních děl včetně vytýčení hranic pozemků, zaměření a vyhotovení pasportů vodních děl, kompletace podkladů k zápisům vodních děl do KN, zápisy vodních děl do KN; rozsah: 270 ha

Celkový finanční objem cca 10 mil. Kč.

 

Povodí Vltavy, st.p

1) Zaměření a vyhotovení geometrických plánů vodních děl včetně vytýčení hranic pozemků, zaměření a vyhotovení pasportů vodních děl, kompletace podkladů k zápisům vodních děl do KN, zápisy vodních děl do KN; rozsah: cca 66 ha

Celkový finanční objem cca 1 mil. Kč.

2)Technicko-provozní evidence vodních toků:

Celkový finanční objem  cca 7 mil. Kč

 

Ústecký kraj

Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji – geodetické zaměření.

Celkový finanční objem cca 600 tis. Kč.

 

Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

Zaměření – skenování budovy lázeňského domu THERMIA v Karlových Varech.

 

Lesy ČR, st.p.

1) Geometrické plány – vyhotovení a zápis do KN a majetkoprávní vypořádání v působnosti ST oblast Povodí Labe.

2) Zpracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a vytyčení vlastnické hranice pozemků spravovaných státní podnikem Lesy ČR, KŘ Liberec.
 

ELEKTROMONT Matějka, a.s.

Stálý geodetický servis - Předměření tras kabelového nebo nadzemního vedení pro projekční účely, příprava a vytyčení kabelového nebo nadzemního vedení, zaměření skutečného provedení staveb kabelového nebo nadzemního vedení, zaměření a zpracování geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene, zajištění uzavření smluv o zřízení věcných břemen.

Celkový finanční objem cca 28 mil. Kč. 

 

ČEZ Distribuce, a.s.

Zpracování geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene, zajištění uzavření smluv o zřízení věcných břemen.

Celkový finanční objem cca 3 mil. Kč.

 

Palivový kombinát Ústí nad Labem

Geodetické práce pro středisko Kladenské doly – sledování svislých posunů státní dráhy.

Vyhotovování geometrických plánů.

Celkový finanční objem cca 740 tis. Kč

 

České Lupkové závody, a.s.

Vyhotovování geometrických plánů.

Zaměřování skutečného provedení stavby.

Vytyčování stavebních objektů.

Výkon hlavního důlního měřiče ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb.

Celkový finanční objem cca 2 mil. Kč.

 

Lomy Mořina spol. s r.o.

Vyhotovování geometrických plánů

Výkon hlavního důlního měřiče ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb.

Celkový finanční objem cca 2 mil. Kč.

 

Esta s.r.o.

Zaměřování skutečného provedení stavby.

Vytyčování stavebních objektů.

Celkový finanční objem cca 2,5 mil. Kč.

 

Nesydgas, s.r.o.

Zaměřování skutečného provedení stavby.

Vyhotovování geometrických plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene.

Celkový finanční objem cca 2,2 mil. Kč.

 

STRABAG a.s.

Zaměřování skutečného provedení stavby.

Vytyčování stavebních objektů.

Vyhotovování geoemtrických plánů.

Vytyčovací práce a geodetické části dokumentace ke kolaudaci stavby silničního obchvatu kolem Prahy – stavba 514 Lahovice-Slivenec.

Celkový finanční objem cca 6 mil. Kč. 

 

RWE

Vyhotovování geometrických plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene.  

 

Povodí Labe, st.p

Zaměření a vyhotovení geometrických plánů vodních děl včetně vytýčení hranic pozemků, zaměření a vyhotovení pasportů vodních děl, kompletace podkladů k zápisům vodních děl do KN, zápisy vodních děl do KN; rozsah: 270 ha

Celkový finanční objem cca 10 mil. Kč